ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

 

 

       

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

      Ο Οργανισμός Κέντρο Παιδιού Δήμου Σκιάθου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει μια (1) Βρεφονηπιοκόμο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕ9 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών, για την κάλυψη άμεσων εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών .

 

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 24270-21123.

 

 

 

                                            

 

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                  ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή