ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Λιάνα  Παπαβαγγέλη

Τηλ:  24273 50140

 Fax: 24270 23925

Email:grammatiadsskiathou@gmail.com

                  ΣΚΙΑΘΟΣ, 10/11/2016

                  Αρ. πρωτ.: 9588

ΠΡΟΣ

 • τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. κ. Κοφινά Φώτιο
 • τα  τακτικά μέλη της Ο.Ε.: κ. 1) Βιολέττα Ελευθέριο,  2) Θεοδώρου Γεώργιο,  3)Μίχα Δημήτριο, 4)Πασχάλη Απόστολο,  5)Πασχάλη Χαραλαμπία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄, στο δημοτικό κατάστημα για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
 1. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (6η).
 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-7521.01 για την ετήσια συνδρομή του Δήμου Σκιάθου ως μέλος στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
 1. Αποδέσμευση ποσού 1.730,62€ από τον Κ.Α.Ε. 30-6662.08, 4.933,04€ από τον Κ.Α.Ε. 30-6662.09, 11.451,96€ από τον Κ.Α.Ε. 30-6662.07 και 5.272,32€ από τον Κ.Α.Ε. 30-6662.04 λόγω ακύρωσης διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών βάσει της υπ’ αριθμ. 89/2016 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 1. Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αριθμ. Β 337/2016 ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου από το ενταλθέν ποσό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 219/2016 Α.Ο.Ε.
 1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Αναπληρωματικά  μέλη της  Ο.Ε.: κ. 1) Αναγνώστου Νικόλαο, 2)Καλατζάκη Ιωάννη,  3)Σταματά Ιωάννη,  4)Τασιόπουλο Παύλο, 5) Φιλαρέτου Αναστασία
 3. Εισηγητές θεμάτων
Κύλιση στην Αρχή