ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 27 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

32η/26.07.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εισήγηση για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Α.Ο.Ε. 198/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του π/υ 2017.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για μετακίνηση της υπαλλήλου, Σάχου Αικατερίνης στη Σκόπελο από τις 1.8.2017 έως τις 3.8.2017.

Α.Ο.Ε. 199/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

250,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή