ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                          Σκιάθος, 21 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

31η/20.07.2017 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7222/20.7.2017 αίτησης θεραπείας της Κάντογλου Περσεφόνης.

Α.Ο.Ε. 196/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνει δεκτή την αίτηση θεραπείας.

 

Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 197/2017    ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Κύλιση στην Αρχή