Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, σε  συνεδρίασε δημόσια συνεδρίαση την

23η /09/2011 ύστερα από την υπ. αριθ. 8385/19-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και αποφάσισε τα παρακάτω:

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή πρότασης ένταξης Πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013», στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. πρωτ. 117880/2120/10.5.2011 Επιστολής Ενημέρωσης του Ειδικού Γραμματέα Δασών.

 

Με την αριθ. 257/11 απόφασή του, κατά πλειοψηφία αποφασίζει την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013», στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. πρωτ. 117880/2120/10.5.2011 Επιστολής Ενημέρωσης του Ειδικού Γραμματέα Δασών.

 

 

1o Θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Σκιάθου:

Α) Στην Βοστόνη Αμερικής για να παραβρεθεί στο Δικαστήριο που είναι για

την διεκδίκηση του κληροδοτήματος Γαλάτη(διώροφης οικοδομής επί της

Παπαδιαμάντη και διώροφη παλαιά οικία Γαλάτη).

Β) Συνάντηση με τις Δημοτικές Αρχές του αδελφοποιημένου με τον Δήμο Σκιάθου, Δήμου του Newport Rhode Island και συνάντηση με το λόμπυ επιχειρηματιών για ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων και ανταλλαγή εμπορικών και πολιτιστικών θεμάτων.»

Αναβάλεται για νεώτερη συνεδρίαση διότι αναβάλεται το Δικαστήριο και κατά συνέπεια και το ταξίδι στην Αμερική.

 

2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Μετακίνηση Δικηγόρου Παναγιώτη Αρμαμέντου για να παραβρεθεί στην προετοιμασία και στο Δικαστήριο για την υπόθεση κληροδοτήματος Γαλάτη στην Αμερική ,μετά την υπόδειξη του κ. Δημήτριου Ιωαννίδη, δικηγόρου μας στην Αμερική.

Αναβάλεται για νεώτερη συνεδρίαση διότι αναβάλεται το Δικαστήριο και κατά συνέπεια και το ταξίδι στην Αμερική.

 

3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Σκιάθου «ΙΔΕΕΣ»

ΦΕΚ Β΄1810/11-08-2011.

Με την υπ. Αριθ. 258/11 απόφασή του,αποφάσισε κατά πλειοψηφία:Ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΙΔΕΕΣ»τους:

1.Πρόεδρος:Μαθηνός Ζαχαρίας

2.Αντιπρόεδος Πασχάλης Πασχάλης, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Χαλκιά.

3.Σύμβουλος πλειοψηφίας η Κανταράκια-Τσολοβίκου Μοσχαδώ ως τακτικό μέλος,με αναπληρωτή τον Διολέττα Δημήτριο.

4.Σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας ο κ. Πατσάς Ιωάννης ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον Κοφινά Φώτη.

5.Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας την Φιλαρέτου Αναστασία ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Τρακόσα Θεοδόσιο.

6.Τακτικό μέλος από το ΚΑΠΗ ο Μαθηνός Μιχάλης,με αναπληρωτή τον Χονδρονικολή Λάμπρο.

7.Τακτικό μέλος από το σύλλογο του Οργανισμού Κέντρου Παιδιού η Μπαλαλά Σοφία,με αναπληρωτή την Τρακόσια ΄Εφη.

8. Τακτικό μέλος από την χορωδία τον Βαπορτζή Δημήτριο με αναπληρωτικό του μέλος από την φιλαρμονική Κόλλια Παναγιώτη.

9. Τακτικό μέλος από τον Αθλητικό Ομιλο Ευσταθίου Αλέξανδρος με αναπληρωματικό μέλος από το Γυμναστικό Σύλλογο τον Κρίτσαλο Κων/νος.

 

4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Α΄θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σκιάθου «Χ.Χειμώνας» ΦΕΚ Β΄1931/31-08-2011.

Με την 259/11 απόφαση του κατα πλειοψηφία αποφάσισε: Ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής «Χ.Χειμώνας» τους:

1.Πρόεδρο τον κ. Χαλκιά Νικόλαο

2.Αντιπρόεδρο τον Διολέττα Δημήτριο με αναπληρωτή τον Τσόλα Κων/νο.

3.Σύμβουλο της πλειοψηφίας τον Αιβαλιώτη Κων/νο τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Τσόλα Κων/νο.

4.Σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας τον Κοφινά Φώτιο με αναπληρωτή τον Πατσά Ιωάννη.

5.Σύμβουλο της ελάσονος μειοψηφίας τον Τρακόσα Θεοδόσιο τακτικό μέλος με αναπληρωτή την Φιλαρέτου Αναστασία.

6.Την Δ/ντρια του 1ου Δημ.Σχολείου Σκιάθου Συκιώτου Δήμητρα τακτικό μέλος με αναπληρ΄βτρια την Ρόπλου Βαία του Αντωνίου,Δ/ντρια του 2ου Δημ.Σχολείου Σκιάθου.

7.Την Δ/ντρια του 1ου Νηπ/γείου Σκιάθου Βασιλού Μερόπη τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Δ/ντρια του 3ου Νηπ/γείου Σκιάθου Κουτσούμπα Ελένη.

8.Από τον Σύλλογο Γονέων του 2ου Δημ.Σχολείου Σκιάθου την ΄Αννη Παρασκευή τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Πλωμαρίτη Κυριακή του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημ. Σχολείου Σκιάθου.

9.Από το Σύλλογο Γονέων των Νηπ/γείων τακτικό μέλος η Σδράκα Ουρανία με αναπληρώτρια την Καζή Φλωρεντία.

10.Δημότες οι: Διολέττα Χρύσα με αναπληρώτρια την Καριοφύλλη Αλεξάνδρα και

11.Την Κουμιώτη Ουρανία με αναπληρωματικό μέλος την Μισηχρόνη Ελένη.

 

 

Στο σημείο αυτό ομόφωνα αποφασίστηκε να αλλάξει η σειρά των θεμάτων και να συζητηθούν το 13ο,το 14ο ,το 15ο και 16ο.

 

5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης

Χορήγηση αδειών  λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Με την 260/11 απόφασή του,ομόφωνα αποφάσισε την χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής στους ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν πλήρη φάκελο στην υπήρεσία,σύμφωνα με την εισήγηση αυτής.

 

6ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την 261/11 απόφασήτου,κατά πλειοψηφία αποφασίζει την χορήγηση προέγκρισης  λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Μπαλατσό Ιωάννη του Κων/νου, «Αναψυκτήριο-Οβελιστήριο» στην περιοχή ΑΒΡΑΚΙ στην Σκιάθο.

 

Με την 262/11 απόφασήτου,κατά πλειοψηφία αποφασίζει την χορήγηση προέγκρισης  λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Παύλου Αθανασία του Κων/νου,  «Ταβέρνα-Ψησταριά» στην περιοχή ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στην Σκιάθο.

 

Με την 263/11 απόφασή του,κατά πλειοψηφία αποφασίζει την χορήγηση προέγκρισης  λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Θεοδώρου Ευστάθιο του Γερωργίου, «Μπαρ» στην περιοχή οδό Πολυτεχνίου, στην Σκιάθο.

7ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την 264/11 απόφασή του,ομόφωνα αποφάσισε να μην ανακληθεί η αδεια λειτουργίας του καταστήματος ιδιοκτησίας  Δημητριάδης Χ.-Βογιατζής Δ. Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «SOLLEVANTE» στην Σκιάθο.

 

Με την 265/11 απόφασή του,ομόφωνα αποφάσισε να μην ανακληθεί η αδεια λειτουργίας του καταστήματος ιδιοκτησίας Τσαγγάρη Βασιλικής του Κων/νου με διακριτικό τίτλο «ΜΕΛΤΕΜΙ» στην Σκιάθο.

 

Με την 266/11 απόφασή του,ομόφωνα αποφάσισε να μην ανακληθεί η αδεια λειτουργίας του καταστήματος ιδιοκτησίας Αντώναρου Αναστασίου του Κων/νου,«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ» στην περιοχή Αμμουδιά  στην Σκιάθο.

 

Με την 267/11 απόφασή του,ομόφωνα αποφάσισε να μην ανακληθεί η αδεια λειτουργίας του καταστήματος ιδιοκτησίας Διαλεμένος Λ.-Παπαθεοδωρόπουλος Ο Ο.Ε. ,«ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ» στην περιοχή Αμμουδιά  στην Σκιάθο.

 

Με την 268/11 απόφασή του,ομόφωνα αποφάσισε να μην ανακληθεί η αδεια λειτουργίας του καταστήματος ιδιοκτησίας Καλφούτζου Νικόλαου του Σωτηρίου ,«ΚΑΝΤΙΝΑ» στην περιοχή Καρασά Μπανάνα με διακριτικό τίτλο «BANANA BEACH BAR»  στην Σκιάθο.

 

Με την 269/11 απόφασή του, κατά πλειοψηφία αποφάσισε να μην ανακληθεί η αδεια λειτουργίας του καταστήματος ιδιοκτησίας Σκουμπρί Γεώργιου του Χρήστου  ,«ΚΑΝΤΙΝΑ» στην περιοχή Καρασά Μπανάνα με διακριτικό τίτλο «BANANARAMA»  στην Σκιάθο.

 

Με την 270/11 απόφασή του,ομόφωνα  αποφάσισε να  ανακληθεί η αδεια λειτουργίας του καταστήματος ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΛΑΖΟΥ Ο.Ε.  ,«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» στην περιοχή Κολιός  στην Σκιάθο.

 

Για το κατάστημα ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου Ανδρέα του Ιωάννη «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην Περιοχή Αμμουδιά στην Σκιάθο,ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο επόμενο συμβούλιο.

 

Με την 271/11 απόφασή του,ομόφωνα αποφάσισε να μην ανακληθεί η αδεια λειτουργίας του καταστήματος ιδιοκτησίας Tusha Lin του Pjeter (Τούσα Λιν του Πιέτερ) ,«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην περιοχή   Ακρόπολη στην Σκιάθο.

 

 

8ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

 

Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος, λόγω παραβίασης σφράγισης.

Ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή του θέματος στο επόμενο συμβούλιο.

 

9ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Έγκριση για σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο με κτημ. αριθ. 030946Ν Ο.Τ. Γ245 μεταξύ Δήμου Σκιάθου και του κου Δημητρίου Λειβαδιά του Γεωργίου.

 

Με την 272/11 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε την σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο με κτημ. αριθ. 030946Ν Ο.Τ. Γ245 μεταξύ Δήμου Σκιάθου και του κου Δημητρίου Λειβαδιά του Γεωργίου.Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων κ.τ.λ.

 

10ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Έγκριση Κανονισμού  λειτουργίας  επιτροπής  Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σκιάθου.

 

Με την 273/11 απόφασή του,κατά πλειοψηφία εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σκιάθου.

 

11ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή ΄Εκθεση Τουρισμού «WORLD TRAVEL MARKET 2011» και ψήφιση πίστωσης για την συγκεκριμένη έκθεση ποσού 6.500 ευρώ.

 

Με την 274/11 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή ΄Εκθεση Τουρισμού «WORLD TRAVEL MARKET 2011» και ψήφιση πίστωσης για την συγκεκριμένη έκθεση ποσού 6.500 ευρώ.

 

12ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή ΄Εκθεση Τουρισμού « .Ι.Β.Τ.Μ 2011» και ψήφιση πίστωσης για την συγκεκριμένη έκθεση ποσού 5.600 ευρώ.

 

Με την 275/11 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή ΄Εκθεση Τουρισμού « .Ι.Β.Τ.Μ 2011» και ψήφιση πίστωσης για την συγκεκριμένη έκθεση ποσού 5.600 ευρώ.

 

13ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης 15.000 ευρώ στον Κ.Α. 006432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού του Δήμου Σκιάθου.

 

Με την 276/11 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει την ψήφιση της πίστωσης ποσού 15.000 ευρώ στον Κ.Α. 006432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού του Δήμου Σκιάθοθ.

 

14ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Ψήφιση πίστωσης 20.000 ευρώ στον Κ.Α. 006431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για την φωτογράφηση και δημιουργία εικαστικών θεμάτων του έντυπου υλικού και της διακόσμησης των  εκθεσιακών περιπτέρων του Δήμου Σκιάθου.

 

Με την 277/11 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει την  ψήφιση πίστωσης 20.000 ευρώ στον Κ.Α. 006431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για την φωτογράφηση και δημιουργία εικαστικών θεμάτων του έντυπου υλικού και της διακόσμησης των  εκθεσιακών περιπτέρων του Δήμου Σκιάθου.

15ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Παραγωγή γυρισμάτων ταινίας «Τηλεμάχεια» της εταιρείας Matchbox Productions Ltd.

 

Με την 278/11 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:επιτρέπει στην  Matchbox Productions Ltd τα γυρίσματα της ταινίας «Τηλεμάχεια» στα μέρη που έχουν προτείνει.

16ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

 

Με την 279/11 απόφαση του κατά πλειοψηφία αποφασίζει την αναμόρφωση του προυπολογισμού του Δήμου όπως παρουσιάζεται στην σχετική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

 

17ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Μετακινήσεις.

Με την 280/11 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε τις μετακινήσεις α) του Δημάρχου και του Προέδρου της ΔΕΥΑΣ κ. Μασούρου Χρήστου στις 15/09/2011 στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και β) του Δημάρχου και της Αντιδημάρχου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στις 19/09/2011.

 

18ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια έντυπου υλικού και υλικών μηχανογράφησης.

 

Με την 281/11 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της  προμήθειας έντυπου υλικού και υλικών μηχανογράφησης, στον κ. Γιαννίτση,μετά την αποσφράγιση των δύο προσφορών που κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

19ο Θέμα της ημέρήσιας διάταξης:

Παράταση μίσθωσης κτιρίου.

 

Με την 282/11 απόφασή του,κατά πλειοψηφία αποφάσισε την παράταση της μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίας του Δήμου που λήγει στις 30-9-2011,με την έγγραφη συνέναιση των κληρονόμων της Σταυρούλας Φόρτσα, για ακόμα τρία έτη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή