ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Σκιάθος, 27 Ιουνίου 2024

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 8419/26.6.2024 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (20η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 26η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 5:00 και ώρα λήξης 8:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από τη Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 19 μελών συμμετείχαν τα δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. 1.Χαραλαμπία Πασχάλη του Αναστασίου
 2. 2.Χρήστος Εμμανουήλ του Νικολάου
 3. 3.Παρασκευή Δέσποινα Λιακοπούλου του Κωνσταντίνου
 4. 4.Μάρκος Βατζάκας του Αποστόλου
 5. 5.Σταματίνα Χονδρονικολή του Λάμπρου
 6. 6.Νικόλαος Πασχάλης του Ιωάννη
 7. 7.Γεώργιος Διολέττας του Κωνσταντίνου
 8. 8.Ευθύμιος Βερβέρης του Γεωργίου
 9. 9.Αλέξανδρος Ευσταθίου του Αθανασίου
 10. 10.Ιωάννης Γιαννίτσης του Ευσταθίου
 11. 11.Παναγιώτης Διολέττας του Κωνσταντίνου
 12. 12.Ιωάννης Πατσάς του Αποστόλου
 13. 13.Νικόλαος Γιαμαρέλος του Αναργύρου
 14. 14.Δημήτριος Καραθάνος του Βασιλείου
 15. 15.Ματούλα Παπαδούλια του Κωνσταντίνου
 16. 16.Δημήτριος Αντωνίτσας του Αποστόλου – Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. 1.Παύλος Τασιόπουλος του Χρυσοστόμου
 2. 2.Θωμάς Κουκουλάκης του Ιωάννη
 3. 3.Εμμανουήλ Πασχάλης του Δημητρίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Ενσωμάτωση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου, και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου έτους 2024, λόγω της υποχρεωτικής αναμόρφωσής τους και της επανυποβολής τους στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Α.Δ.Σ. 77/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η ενσωμάτωση των Ο.Π.Δ.

 1. 2.
Λήψη απόφασης για την παράταση έως 30.9.2024 της κάλυψης δωρεάν διαμονής τεσσάρων ατόμων που ανήκουν στο στρατιωτικό προσωπικό της 111 Πτέρυγας Μάχης και ήδη διατίθενται στο Κ.Υ. Σκιάθου για τη στελέχωση πληρώματος ασθενοφόρου από 1/1/2024 έως 30/6/2024, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτό ισχύει

Α.Δ.Σ. 78/2024 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση της δωρεάν διαμονής.

 1. 3.
Καθορισμός αντιτίμου για την είσοδο των επισκεπτών στα μουσεία του Δήμου Σκιάθου. (197/2024 ΑΔΕ)

Α.Δ.Σ. 79/2024 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζεται το αντίτιμο.

       

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή