ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: grammatiadsskiathou@gmail.com

 

ΣΚΙΑΘΟΣ,  19/11/2015

Αρ. πρωτ.:  10616

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 28η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 (Γ τρίμηνο 2015). (287/2015 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 2. Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2016. (3/2015 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10596/19.9.2015 αίτησης του Ναυτικού Ομίλου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10567/19.11.2015 αίτησης του αθλητικού συλλόγου «Παλμός» Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ
 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10600/19.11.2015 αίτησης του γυμναστικού συλλόγου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΜΙΧΑΣ
 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10568/19.11.2015 αίτησης του Αθλητικού ομίλου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 2. Διαγραφή οφειλής της Αναγνώστου Αντωνίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Έγκριση της 3ης  κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280€ στον Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36700/15  χρηματική εντολή του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με πρωτόκολλο παραλαβής και πληρωμή τιμολογίων της εταιρείας ΜΥΒΑ Α.Ε.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 1. Ανάκληση της αριθμ. 219/2014 Α.Δ.Σ. περί μεταβίβασης άδειας περιπτέρου θανόντος δικαιούχου στη χήρα αυτού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Έγκριση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2016 και ψήφιση πίστωσης για κάλυψη της δαπάνης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού GREEKTOURISMEXPO (ΑΘΗΝΑ) 4-6/12/2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.075,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.1 και 1.845,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ
 1. Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 1. Μετακινήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

Κύλιση στην Αρχή