ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΣΚΙΑΘΟΣ 31 Μάρτιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2213

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                              ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  162

ΦΑΚΕΛΟΣ  0305

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΛ/ΛΕΙΟ - ΚΑΤΕΨ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

(ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

 

 

 

1.  Έχοντας υπ'όψιν:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 231Α/2006) "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ 231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 2694/15-4-2004 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) της αρμόδειας  

   Υγειονομικής Υπηρεσίας.

                   δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και 

                    Κοινοτήτων (ν. 3463/ΦΕΚ 114/2006),

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών Λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών ποτών και κέντρων διασκέδασης όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

στ. Την από 17/03/11  αίτηση του ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ  Γ. & ΣΙΑΣ  Ο.Ε. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε     Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2004 ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) καταστήματος ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΠΩΡΟΛ/ΛΕΙΟ - ΚΑΤΕΨ. ΠΡΟΪΟ της ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΣ  Γ. & ΣΙΑ  Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό /περιοχή ΑΚΡΟΠΟΛΗτου Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή