ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΣΚΙΑΘΟΣ 16 Μάρτιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1893

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                                              ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  150

ΦΑΚΕΛΟΣ  0107

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)

 

 

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 231Α/2006) "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ 231Α/1995)

γ. Την αριθμ.2087/26-3-2010 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) της αρμόδειας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης (άρθρο 38/ομοειδής δραστηριότητα) και το άρθρο 80 του ν. 3463/2006 Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών Λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών ποτών και κέντρων διασκέδασης όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ. Την αριθμ. 10/2010 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

η. Την από 1/02/11  αίτηση του ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΣΙΑΣ Ο.Ε. για την προσθήκη νέας δραστηριότητας  

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) του/της ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην   περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ του Δήμου Σκιάθου, λόγω προσθήκης και νέας δραστηριότητας  σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή