ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 13/2/2023

Αρ. πρωτ.: 1322

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 4η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (10/2023 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
  1. Έγκριση1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Α.Π.Ν. οικονομικού έτους 2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

  1. Συγκρότηση επιτροπήςσυμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2023 βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
  1. Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
  1. Παροχή σύμφωνης γνώμης για τη διέλευση αγωγού νερού από αγροτικό δρόμο. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας
  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή ή μη των οφειλόμενων μισθωμάτων επί ακινήτου ιδιοκτησίας Αικατερίνης ΚΑΡΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ποσού 12.096,00 ευρώ (864,00€ x 14 μήνες) για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου, καθώς και καταβολή ή μη των όποιων οφειλόμενων μισθωμάτων προκύψουν μέχρι και την ευόδωση της διαδικασίας μειοδοτικού διαγωνισμού που θα προκηρύξειη Κτηματική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίαςγια την εξεύρεση ακινήτου προς στέγαση της εν λόγω Υπηρεσίας. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: κ. Πατσάς, Γιαμαρέλος

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή