ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350119

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 26/7/2022

Αρ. πρωτ.: 10125

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 15η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31 Ιουλίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00΄, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex» (σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4954/2022 με θέμα «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (242/2022 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 2.Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (243/2022 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 3.Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (244/2022 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 4.Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ. για το ενταγμένο έργο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Σκιάθου» στο Ειδικό Αναπτυξιακό «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του. (212/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 5.Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». (227/2022 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 

 1. Λήψη απόφασης για συνεργασία του Δήμου Σκιάθου με την εταιρία «ΑNAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ANΩNYMHETAIPEIA».ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης
 1. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΔΟΑΠΝ λόγω παραίτησής του. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 8.Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 7701/09-06-2022 αίτησης της κας Ασβέστη Νικ.Γεωργίας περί επέκτασης δημοτικού φωτισμού περιμετρικά στο Ο.Τ. 239 του Γ’Τομέατου σχεδίουπόλης της Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 9.Λήψη απόφασης για σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή